Twitter Facebook


Wijkactieplan Vlietzone

3 mei 2012

Bijna een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Leeuwarden voor zes aandachtswijken een wijkactieplan 2011-2014 vastgesteld. Die wijkactieplannen waren gemaakt in samenwerking van bewoners, woningcorporaties en gemeente. Ook voor de Vlietzone is er zo?n wijkactieplan. Zie de website http://www.leeuwarden.nl/dossier/zeswijkenaanpak, waar ook het plan voor de Vlietzone te vinden is.
Sinds september is de zogenaamde wijkprojectgroep Vlietzone bezig. In die wijkprojectgroep zitten vertegenwoordigers van het wijkpanel, Elkien, WoonFriesland, het sociaal wijkteam en de gemeente. Sinds 1 mei 2012 is Daniël Appelo de zogenaamde “wijkaanjager”; hij leidt de wijkprojectgroep.

Wat is er inmiddels gebeurd? Een paar voorbeelden:

  • Er worden kleinschalige, “verrommelde” stukjes openbare ruimte van de wijk aangepakt. Dat doen we door middel van huiskamergesprekken, waar we samen met de direct omwonenden een plan opstellen, dat dan ook snel uitgevoerd wordt. Bij de Saskiastraten, de Straat van Welgelegen, de Trompstraat, het Bataviaplein en het Molenpad zijn dergelijke gesprekken al gevoerd. Er zullen de komende tijd op meer plekken plannetjes gemaakt worden.
  • In het najaar van 2011 is er een succesvolle wijkschoonmaakdag gehouden.
  • Woonoverlast door kamerverhuur wordt op een intensieve en bijzondere manier aangepakt.
  • Elkien heeft woningverbeteringsplannen in de Saskistraten en bij de Jacob Binckesstraat afgerond en heeft een start gemaakt met het opknappen van de Oud Indische buurt.
  • Het sociaal wijkteam is druk aan het werk en er is een buurtservicepunt ingericht.
  • Onlangs is een buurtpreventieteam bij het Molenpad aan de slag gegaan.
  • Met behulp van geld van project Wijkidee zijn initiatieven van bewoners ondersteund.

Natuurlijk is het werk nog lang niet klaar; het wijkactieplan Vlietzone heeft immers een looptijd tot en met 2014. Zo zullen er de komende tijd nog een aanpak komen op het gebied van afval, energiebesparing, particuliere woningverbetering en veiligheid.
De wijkprojectgroep zal ook steeds alert blijven op ontwikkelingen en wensen in de wijk. Zo zal er voor de zomer een wijkschouw gehouden worden om in kaart te brengen, wat er daarna aangepakt moet worden. Uw hulp als buurtbewoners is daarbij van groot belang. Geef uw ideeën door aan de wijkprojectgroep via uw wijkpanel. Ook als u zelf samen met andere bewoners een concreet plan heeft voor verbetering van uw straat of buurt: geef het aan ons door! We gaan dan serieus kijken of het in te passen is en of er geld voor beschikbaar kan komen.

De wijkprojectgroep is echter niet de plek om uw klachten over overlast, afval en dergelijke door te geven; daarvoor moet u 14058 bellen.