Twitter Facebook


Wat doen wij

20 oktober 2014

lofo

Maximaal ondernemen in de Vlietzone

Daar waar de oorsprong van alle bedrijvigheid in Leeuwarden ligt, de bedrijvigheid die de stad
maakte tot wat die is, slaan de ondernemers nu opnieuw toe: door o.a. het hi