Twitter Facebook


Contact

8 oktober 2014

Wijkpanelleden

Voorzitter Andrys Weitenberg andrys@vliet-zone.nl
Penningmeester Ruud Fransz penningmeester@vliet-zone.nl
Algemene zaken Alard Nicolai anicolai@vliet-zone.nl
Webmaster webmaster@vliet-zone.nl
Wijkpanellid Claudia Swart claudia@vliet-zone.nl
Wijkpanellid Nanne de Vries
Secretaris Paul Andela paul@vliet-zone.nl
Wijkkrant Pien Weidenaar/Renate Huisman/Ruud Fransz wijkkrant@vliet-zone.nl
Notulist  Janny Schulp
Wijkmanager Vlietzone Daniël Appelo daniel.appelo@leeuwarden.nl

Postadres
Wijkpanel de Vlietzone
p/a Claes Bockes Balckstraat 6
8921 BZ Leeuwarden

Contact wijkpanel
info@vliet-zone.nl

Het Meldpunt Overlast (MOL) van de gemeente Leeuwarden is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-16.00 uur via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14 058.

Wegens een technische storing is het momenteel helaas niet mogelijk uw melding digitaal door te geven aan de gemeente met behulp van uw DigiD.
> Geef uw melding door middels DigiD, klik hier.
> Geef uw melding telefonisch door.
Milieuklachten kunt u alleen telefonisch doorgeven.

Contact Wijkkrant
Pien Weidenaar
Renate Huisman
wijkkrant@vliet-zone.nl

Sociaal Wijkteam Oud Oost
Cambuurplein 1
8921 RD Leeuwarden
Leeuwarden
inloopspreekuur iedere ma t/m vr van 10.00-12.00 uur. (Ieder 2e di van de maand gesloten)
Contact, klik hier

Hebt u vragen over wonen, uw
leefomgeving of meer persoonlijke
hulpvragen dan kunt u terecht op
het spreekuur Vlietzône

Waar? In het Buurthuis Welgelegen/ Indische buurt, Willem Lorestraat 36-38, 8921 CK, Leeuwarden
Wanneer? Elke tweede donderdag van de maand om 15.00 uur.
U kunt uw vragen stellen aan:

  •     een woonadiseur van Elkien
  •     een medewerker van het Sociaal WijkTeam Oud-Oost
  •     de wijkagent

Buurtservicepunt
Kijk voor actuele locaties en openingstijden van Buurtservicepunt op de website www.buurtservicepunt.nu