Twitter Facebook


Vlietvaardig

20 oktober 2014

Wat is Vlietvaardig?

Vlietvaardig is een stichting welke is opgericht in 2002 door het wijkpanel van de Vlietzone, de wijk rondom het Vliet in  Leeuwarden. Het doel van de stichting is: Het realiseren van een duurzame wijkvernieuwing

De stichting wordt gesteund door de gemeente Leeuwarden. Eerder werd geld beschikbaar gesteld door  het
NIDO. Vlietvaardig werkt samen met de gemeente in het project Samenvlieten. Verder zijn hier nog een aantal andere organisaties bij betrokken zoals de woningbouwcoöperaties voor het renoveren van gebouwen en dergelijke.

Participatie van de wijkbewoners is een van de belangrijkste factoren om de projecten tot een succes te maken!
Het is de bedoeling dat de ideeën ter verbetering van de wijk door de buurtbewoners zelf worden aangedragen en
goedgekeurd.

SamenVlieten is een project waarin Vlietvaardig en de Gemeente Leeuwarden samenwerken om de wijk Vlietzone te verbeteren. Het project omvat zowel fysiek maatregelen (groenvoorzieningen, herstrating e.d.) als sociale maatregelen.

Gemeente Leeuwarden heeft een uitvoerige nieuwsbrief samengesteld