Twitter Facebook


Vlietvaardig

20 oktober 2014

Wat is Vlietvaardig?

Vlietvaardig is een stichting welke is opgericht in 2002 door het wijkpanel van de Vlietzone, de wijk rondom het Vliet in  Leeuwarden. Het doel van de stichting is: Het realiseren van een duurzame wijkvernieuwing

De stichting wordt gesteund door het wijkpanel

Participatie van de wijkbewoners is een van de belangrijkste factoren om de projecten tot een succes te maken!

SamenVlieten is een project waarin Vlietvaardig en de Gemeente Leeuwarden samenwerken om de wijk Vlietzone te verbeteren. Het project omvat zowel fysiek maatregelen (groenvoorzieningen, herstrating e.d.) als sociale maatregelen.

Op het ogenblik is stichting Vlietvaardig druk bezig met het terugbrengen van de overlast van zorginstellingen in de wijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vlietvaardig.nl