Twitter Facebook


23 mei Wijkconferentie Vlietzone

12 mei 2023

Baggeren nieuwe kanaal

23 februari 2023

Beste bewoner(s),
Wij werken aan een betere doorvaart. Van 13 maart tot 30 juni baggeren wij het Nieuwe kanaal en een deel van de Ooster- en Zuidergracht. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk gaat deze baggerwerkzaamheden uitvoeren. In deze brief leest u meer over de uitvoering en planning.
Afbeelding 1: Te baggeren vaarwater (groen). Het gaat om het Nieuwe kanaal tussen 1e en 2e kanaalsbrug en een stukje Zuider- en Oosterstadsgracht
Verkeershinder 1e Kanaalsbrug
De 1e Kanaalsbrug (fietsbrug) is van 3 april tot 14 april, van 9-16 uur gestremd voor fietsers en voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid via de Blokhuispoortbrug. De omleiding wordt met borden aangegeven.
Verkeershinder 2e kanaalsbrug
De 2e Kanaalsbrug ligt in de buurt van Koopmans meelfabriek. Deze brug zal vaker open staan om de baggerspecie af te voeren.
Uitvoering
Het baggeren gebeurt geheel vanaf het water. Wij verwachten dat u weinig zal merken van de baggerwerkzaamheden zelf. Een kraan op een ponton haalt de bagger uit de watergang en laadt deze in een schip. Deze schepen varen naar de Koopmans meelfabriek, waar de bagger wordt overgeslagen in een groot schip. Deze vaart de bagger naar het Ketelmeer voor verwerking in het baggerdepot.


Vragen?
Heeft u vragen over deze brief of de baggerwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Sipke Koopmans. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 43 72 53 41.

Filmavond

20 januari 2023

Wijkkrant winter 2022

4 januari 2023

Download hier de digitale versie van de wijkkrant.

Succes voor Vlietvaardig in de Vlietzone

27 juli 2022

De aanhouder wint. In 2021 heeft Vlietvaardig namens de bewoners van de wijk het Manifest voor de Vlietzone aan de wethouder overhandigd. Veel initiatieven zijn nog in een voorbereidende fase, zoals de buurtregisseur, water terug in het Vliet ed. Maar andere ideeën hebben al hun uitwerking gevonden. Zo wordt er meer gehandhaafd en opgetreden bij overlast, komt Omrin sneller zwerfvuil ophalen en wordt er geen toestemming meer gegeven voor het opsplitsen van panden in (te) kleine wooneenheden. Maar duidelijk is, er is nog een weg te gaan. Zeker als het om vergroening van de wijk gaat. 
Een nieuw succesje is de komst van 100 tot 130 bomen uit het BOSK-project. Tijdelijk weliswaar, maar we kunnen daarmee zichtbaar maken hoe Het Vliet er anders uit kan zien en ervaren kan worden. Het liefst hadden we de bomen gelijk als verkeersremmers ingezet, maar dat blijkt vanuit veiligheidsoverwegingen voorlopig niet haalbaar. Ze komen op de brede trottoirgedeeltes en op loze plekken tussen de parkeervakken. Er is een globaal plan, maar op het moment van plaatsen wordt natuurlijk steeds gelet op veiligheid en toegankelijkheid van woningen en bedrijven aan Het Vliet.
Naast dit project heeft Vlietvaardig een wensenlijst neergelegd bij de gemeente voor plaatsen waar vergroening mogelijk is. Het gaat om ruim twintig locaties in de Vlietzone waar nieuw aangeplant zou kunnen worden of herplanting zou moeten plaatsvinden.
Vlietvaardig hoopt met deze acties weer een -zij het bescheiden- bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze wijk.