Twitter Facebook


Heb je een idee mbt de leefbaarheid in onze wijk?

29 april 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar ideeën en initiatieven die bewoners en bedrijven hebben om de leefbaarheid in hun eigen buurt en wijk te verbeteren.
Kijk op: https://leefbaarheidschallenge.nl

Corona in de Vlietzone

2 april 2020

Beste wijkbewoners en vrijwilligers!

We leven in bijzondere omstandigheden op dit moment en dat heeft natuurlijk consequenties voor ons werk in de wijken. Voorlopig lijkt het corona virus ons hele leven in de greep te hebben.

Wijkbewoners zullen op meer digitaler wijze contact met elkaar hebben en er zullen hulpvragen zijn.

Er wordt op dit moment keihard gewerkt door de gemeente om zaken op orde te krijgen. Dat varieert van maatregelen voor de balies van het gemeentehuis tot inventarisaties van (economische schade). Ook is veel contact met (vrijwilligers)organisaties in de gemeente (en provincie) over bundelen van krachten. De provincie heeft de campagne Frylan yn ferbyning gelanceerd, waarbij allerlei organisaties die iets willen/kunnen doen voor de medemens onder de aandacht worden gebracht. Dit zal gaan via radio, krant, tv en internet. De doelgroep die hulp vraagt krijgt informatie vaak niet online binnen. De provincie legt de contacten met de organisaties, daar gaan we als gemeente niet tussen zitten.

Dan nog even over het platform leeuwardenhelpt.nl.
Dit is een lokaal platform voor (online) hulpvragen. Veel vrijwilligers willen graag incidenteel wat doen, bijvoorbeeld een boodschap halen voor iemand uit de buurt.
Het gaat om eenvoudige hulpvragen die gekoppeld worden aan iemand uit buurt of dorp die wat wil doen. De gemeente houdt overzicht van de mensen die zich aanmelden, zodat er veilig contact gelegd kan worden. Op Facebook zijn veel groepen actief die hetzelfde beogen, maar dan weet je niet wie-wie is.

Op het platform wordt ook verwezen naar samenleeuwarden.nl (amaryllis) voor meer structurele hulpvragen. En landelijke partijen die wat doen (kindertelefoon etc) komen ook aan bod.

Met de meesten van jullie heb ik contact gehad en zal proberen iedereen de komende week te spreken.

Mocht jullie specifieke vragen of ideeën dan horen wijdie natuurlijk graag.

Wijkpanel Vlietzone

Wijkkrant (jaargang 10) Lente 2020

31 maart 2020

Download hier de digitale wijkkrant.

Inloopbijeenkomst reconstructie 16 maart

13 maart 2020

Beste bewoners,
De inloopbijeenkomst van de reconstructie Vredeman de Vriesstraat, Alma Tademastraat en Bote van Bolswertstraat gaat maandagavond 16 maart niet door ivm het Coronavirus.
U ontvangt van ons een nieuwe brief met informatie en toelichting van de plannen van de reconstructie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Leeuwarden

Doe mee met de schoonmaakactie in de Vlietzone op vrijdagmiddag 13 maart!

2 maart 2020

Beste bewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen,

Doe mee met de schoonmaakactie in de Vlietzone op vrijdagmiddag 13 maart!

Op vrijdagmiddag 13 maart organiseert de gemeente Leeuwarden een schoonmaakactie in de Vlietzone. Samen met bewonersorganisaties, zorgaanbieders en vrijwilligers gaan we de straat op om zwerfafval en grof afval op te ruimen. Ook het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarden neemt deel aan de actie. Zo maken we samen de Vlietzone weer schoon!

Wilt u ook meehelpen met het opknappen van de Vlietzone? Meld u dan snel aan als vrijwilliger. Stuur hiervoor een e-mail naar secretariaat.SD@leeuwarden.nl. Vrijwilligers, die zich al eerder hebben opgegeven, hoeven dat niet opnieuw te doen.

Voor materialen om schoon te maken wordt gezorgd. De actie begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch in De Klomp aan de Insulindestraat 27. Vervolgens gaan we de wijk in om schoon te maken. De actie wordt halverwege de middag weer afgesloten in De Klomp(14.45 uur).

De schoonmaakactie in de Vlietzone is één van de acties die op de korte termijn wordt georganiseerd in het kader van het Plan van Aanpak Vlietzone. De actie is gekoppeld aan NL Doet. Dit landelijke initiatief van het Oranjefonds, op 13 en 14 maart, roept Nederlanders op om samen de handen uit de mouwen te steken, om zo het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten.