Twitter Facebook


Wijkbijeenkomst

17 januari 2020
Op 11 februari aanstaande organiseren wij in samenwerking met de gemeente en stichting Vlietvaardig een wijkbijeenkomst over de plannen die in ontwikkeling zijn voor verbetering van onze wijk. Daarbij willen wij bewoners en ondernemers uit de vlietzone uitnodigen om hierin mee te denken. De huis-aan-huis flyer die een dezer dagen wordt verspreid treft u hier als bijlage aan.
Locatie: Koepeltheater aan de Vredeman de Vriesstraat
Inloop 19.00u, start programma 19.30u. Einde 21.30u.

Wijkkrant (jaargang 8 – winter 2019)

24 december 2019

U kunt de digitale versie downloaden door hier te klikken

Enquete omgevingsvisie

13 december 2019

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet gaat de gemeente Leeuwarden een omgevingsvisie opstellen. Er is als voorbereiding op de omgevingsvisie al nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen. Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken of er aanvullend onderwerpen of thema’s zijn die opgenomen moeten worden in de visie. Maar ook door een brede enquete willen we zoveel mogelijk input ophalen.

Aan u de vraag om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen.

Link is https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=96f1fc76-bddf-499f-95dc-3833a92f29c2

Uitkomsten raadsvergadering Vlietzone.

6 december 2019

Hierbij de uitkomsten van de raadsvergadering.

Om te beginnen is afgesproken dat er voor 1 maart 2020 een plan van aanpak komt. Daarin komen “oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken”. Dat wordt een brede aanpak op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, jeugdhulp, Wmo, openbare orde en handhaving. Daarbij kunnen bijzondere maatregelen worden genomen. De raad wil dat de bewoners en belanghebbenden in de Vlietzone bij de uitwerking van het plan van aanpak worden betrokken.

· Verder wil de raad graag een verhuurdersvergunning invoeren zoals die in Groningen geldt. Daarvoor is eerst overleg nodig met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De raad hoopt dat “een vergunningsstelsel voor particuliere verhuurders een scheiding kan aanbrengen tussen malafide verhuurders en verhuurders die zorgen voor goede huisvesting.”

· Op de derde plaats wil de raad dat een balans wordt gevonden “tussen goede, effectieve opvang en huisvesting van ‘kwetsbare groepen’ enerzijds en anderzijds een houdbare situatie voor de buurt, wijk of dorp waarin deze opvang is gevestigd.” Dat geldt niet alleen voor de Vlietzone, maar voor de hele gemeente. Dit plan komt aan de orde nadat de eerste twee punten in maart met de raad zijn besproken.

Leerlingen Praktijkonderwijs CSG COMENIUS planten stokrozen op het Vliet

13 november 2019
Leerlingen van de praktijkschool hebben vandaag meer dan 100 stokrozen geplant op het Vliet en de zijstraten van het Vliet. Een initiatief van het wijkpanel.