Twitter Facebook


Uitnodiging voor 3 oktober

30 september 2020

Geachte bewoner,

Op de ondergrondse afvalcontainer bij u in de buurt komt tijdelijk een reactiepaneel te staan. Op dit paneel geeft u met een druk op de knop aan hoe u het gebruik van de container ervaart. U hebt vier mogelijkheden:

  1. De container werkt prima
  2. Ik heb geen pas of mijn pas doet het niet
  3. De container heeft een storing
  4. De container is vol

Resultaat
Met de uitkomsten verwachten wij beter te kunnen inspelen op het gebruik van uw ondergrondse container. Daarom vragen wij u om elke keer als u gebruik maakt van de container uw reactie te geven op het reactiepaneel.

Proef
Het gaat in eerste instantie om een unieke, maar tijdelijke proef (‘pilot project’). De resultaten worden daarom niet direct door Omrin uitgelezen. Dit betekent dat een storing of verstopping via het paneel niet meteen wordt opgemerkt, bel daarom bij storing naar Omrin via 0900 – 210 0 215.

Koffiemomenten
Wij nodigen u graag uit voor koffie en een toelichting op het reactiepaneel. U bent van harte welkom op zaterdag 3 oktober 2020. Om 14.00 uur bij de ondergrondse container in de Willem Loréstraat of om 15.30 uur bij de Jan van Scorelstraat te Leeuwarden. Zien wij u dan?

Kunstwandeling door de Vlietzone.

28 juni 2020

Kunstwandeling – Looking for a Star

In veranderende tijden waarin social distance de regel is, ontstaan initiatieven om kunst te kunnen blijven zien en kopen.

Een voorbeeld daarvan is een mooie wandelroute in Leeuwarden met kunst achter de ramen van zo’n 30 kunstenaars en een dichteres op de fiets.

Te bewandelen vanaf 1 juni t/m 31 augustus. Met iedere 1e van de maand nieuwe werken voor/achter de ramen!

Eén van de deelnemende kunstenaars ben ik. Neem je bloknote en pen mee om een berichtje achter te laten voor de kunstenaars en doe fijn gemakkelijke schoenen aan.

Route te verkrijgen bij slager Atlas op het Vliet!

Wij hebben u nodig!

13 juni 2020

Denkt u mee?
Dat er zaken aangepakt moeten worden in onze prachtige wijk is inmiddels bekend. Het Plan van Aanpak Vlietzone is in mei goedgekeurd door de gemeenteraad. Hieruit voortkomend vraagt de gemeente aan buurtbewoners om een wijkvisie te schrijven, voor de lange termijn. Hoe zien wij als buurtbewoners Vlietzone over 10 jaar en waarom? Het ‘hoe’, is iets wat niet in een wijkvisie hoort, maar wel het uiteindelijke beeld waar we naartoe willen werken.
Stichting Vlietvaardig en Wijkpanel Vlietzone zijn partijen die al hebben aangegeven hierin mee willen denken. Maar natuurlijk ziet de gemeente graag meer buurtbewoners participeren. Hoe de totstandkoming én vorm van de wijkvisie eruit gaat zien is nog niet bekend. Wilt u meedenken over deze wijkvisie? Dan mag u een mail sturen naar info@vliet-zone.nl of info@vlietvaardig.nl
We hopen na de zomer actief aan de slag te kunnen gaan om zo tot een wijkvisie te komen van ons allemaal!

Groetjes, Esther voorzitter wijkpanel vlietzone

Heb je een idee mbt de leefbaarheid in onze wijk?

29 april 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar ideeën en initiatieven die bewoners en bedrijven hebben om de leefbaarheid in hun eigen buurt en wijk te verbeteren.
Kijk op: https://leefbaarheidschallenge.nl

Corona in de Vlietzone

2 april 2020

Beste wijkbewoners en vrijwilligers!

We leven in bijzondere omstandigheden op dit moment en dat heeft natuurlijk consequenties voor ons werk in de wijken. Voorlopig lijkt het corona virus ons hele leven in de greep te hebben.

Wijkbewoners zullen op meer digitaler wijze contact met elkaar hebben en er zullen hulpvragen zijn.

Er wordt op dit moment keihard gewerkt door de gemeente om zaken op orde te krijgen. Dat varieert van maatregelen voor de balies van het gemeentehuis tot inventarisaties van (economische schade). Ook is veel contact met (vrijwilligers)organisaties in de gemeente (en provincie) over bundelen van krachten. De provincie heeft de campagne Frylan yn ferbyning gelanceerd, waarbij allerlei organisaties die iets willen/kunnen doen voor de medemens onder de aandacht worden gebracht. Dit zal gaan via radio, krant, tv en internet. De doelgroep die hulp vraagt krijgt informatie vaak niet online binnen. De provincie legt de contacten met de organisaties, daar gaan we als gemeente niet tussen zitten.

Dan nog even over het platform leeuwardenhelpt.nl.
Dit is een lokaal platform voor (online) hulpvragen. Veel vrijwilligers willen graag incidenteel wat doen, bijvoorbeeld een boodschap halen voor iemand uit de buurt.
Het gaat om eenvoudige hulpvragen die gekoppeld worden aan iemand uit buurt of dorp die wat wil doen. De gemeente houdt overzicht van de mensen die zich aanmelden, zodat er veilig contact gelegd kan worden. Op Facebook zijn veel groepen actief die hetzelfde beogen, maar dan weet je niet wie-wie is.

Op het platform wordt ook verwezen naar samenleeuwarden.nl (amaryllis) voor meer structurele hulpvragen. En landelijke partijen die wat doen (kindertelefoon etc) komen ook aan bod.

Met de meesten van jullie heb ik contact gehad en zal proberen iedereen de komende week te spreken.

Mocht jullie specifieke vragen of ideeën dan horen wijdie natuurlijk graag.

Wijkpanel Vlietzone