Wat doen we?

Wijkpanel Vlietzone is een organisatie die de wijkbelangen vertegenwoordigt. Wijkbewoners kunnen op het fysieke en sociale vlak items aandragen. Het wijkpanel fungeert als spreekbuis en is een schakel tussen allerlei instanties en bewoners. Het wijkpanel ontwikkelt samen met de bewoners een visie ten aanzien van de wijk. Zij dragen zorg voor verbetering van de sociale en fysieke infrastructuur. Het wijkpanel geeft knelpunten en wensen aan en houdt de vinger aan de pols waar het gaat om voortgang van projecten.

Taken en functies van het wijkpanel

  • Zorgen voor afstemming tussen activiteiten van de verschillende bewonersgroepen en/of organisaties in de wijk
  • Een klankbordgroep zijn voor bewoners om oplossingen te bedenken en te vinden voor knelpunten en ideeen
  • Het behartigen van bewonersbelangen naar buiten toe
  • De gemeente of andere instanties gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die betrekking hebben op de wijk
  • Deelnemen aan overlegstructuren als vertegenwoordigers van de wijk

Doel
Het wijkpanel komt op voor de belangen van de wijk, voor al haar bewoners en voorzieningen zodat de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot.

Missie
“De Vlietzone tot een aantrekkelijker woongebied maken voor huidige en toekomstige evenwichtig verdeelde bevolkingsgroepen.”

Visie
Klik >hier< voor onze wijkvisie.

Geef een reactie