Twitter Facebook


Wethouder heeft huiskamergesprek gevoerd in Vlietzone

14 januari 2012

Op 12 januari heeft wethouder Thea Koster een huiskamergesprek gevoerd met bewoners van het Molenpad in de Vlietzone. Tijdens dit gesprek heeft ze het ontwerp met fysieke verbeteringen voor het Molenpad aan de bewoners overhandigd.

tk_wnkgespr

Aandachtspunten
Aandachtspunten voor het Molenpad zijn: verlichting, klachten over drugstransacties, autoverkeer, visuele onderscheiding van bestrating en het aantal hinderpalen aan de kop van de straat.

WijkActiePlan
De aanpassing van het Molenpad is één van de eerste acties uit het WijkActiePlan (WAP) voor de Vlietzone. Het wijkactieprogramma sluit aan bij de Leeuwarder aanpak om bewoners bij hun wijk te betrekken. Het doel is dat bewoners zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun woonomgeving en zelf actief bijdragen aan het op orde houden van hun eigen leefomgeving.

Huiskamergesprekken
Bewoners kunnen vanuit hun huiskamer aangeven wat ze graag anders willen in hun straat of buurt. De huiskamergesprekken vinden ook werkelijk plaats in de huiskamer van de bewoners. Op een kaart geven bewoners aan waar volgens hen verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Na een aantal weken wordt het opgestelde herontwerp voorgelegd aan de bewoners en vastgesteld. Vervolgens wordt over gegaan tot uitvoering.

Bron: http://www.leeuwarden.nl/artikel/2012/wethouder-heeft-huiskamergesprek-gevoerd-vlietzone