Categorie├źn
Geen categorie

Werkgroep overlast

Naar aanleiding van de bijeenkomsten van de buurtbewoners van de wijk Vlietzone met de gemeente, is de gemeente Leeuwarden begonnen met het oprichten van een interventie Team. Dit blijkt wel uit de items die te lezen zijn geweest onder andere in de Leeuwarder Courant.

Na veel vragen gericht aan een aantal leden van wijkpanel Vlietzone hoe de voortgang in deze zaak is, zijn wij van het wijkpanel in overleg gegaan met de gemeente Leeuwarden.

Omdat wij regelmatig op een heel goede voet met de gemeente om tafel zitten hebben we dan ook vanaf 2 maart jl. een werkgroepje in het leven geroepen die contact houd tussen de Gemeente Leeuwarden en meldpunt overlast.

Daar bespreken wij de voortgang van de meeste specifiek lopende zaken aangaande de problemen rond de panden die al of niet van huisjesmelkers zijn, zoals overlast over bewoning slecht onderhoud enz. Dit alles gebeurt met in acht neming van volledige Privacy.

Deze werkgroep heeft eens per twee maanden overleg met de gemeente Leeuwarden en Bureau MOL om elkaar te informeren. De resultaten zijn tot nu toe bemoedigend, er zijn al aardig wat resultaten geboekt.

Meldpunt Overlast

Nogmaals willen wij, het wijkpanel, dat u klachten blijft melden bij MOL (Meldpunt Overlast) op telefoon: 14058. ’s Morgens van 9.00 tot 12.30 kunt u doorverbonden worden met medewerkers van MOL. Maar ‘ s middags wordt uw telefoonnummer genoteerd en wordt u teruggebeld. Daar de medewerkers dan bezig zijn met het verwerken van hun administratie.

Het wijkpanel zoekt nog vrijwilligers uit de Indische buurt en Molenpad. Dan zijn alle 4 wijken vertegenwoordigd.

U kunt zich aanmelden bij Nanne de Vries (nanne@vliet-zone.nl)
Namens werkgroep PMO (panden met overlast)
Nanne de Vries