Twitter Facebook


Vlietzone Verbeeld

2 juni 2011

Tien recente artikelen over de Vlietzone vormen het uitgangspunt voor een kunstproject met als titel Vlietzone Verbeeld.

In onze bus bent u van harte welkom voor een praatje en een Vlietslok.
De bus is nu nog leeg, maar gaandeweg krijgt deze steeds meer inhoud en vorm:
een verbeelding van en over de wijk.Dit project is een initiatief van stichting Tijdelijk Zicht en wordt uitgevoerd door de
kunstenaars Nynke Deinema en Caroline de Roy.
Vanaf 23 mei zijn wij regelmatig met onze bus in de Vlietzone te vinden.
Wilt u langskomen? Check voor de data op www.tijdelijkzicht.nl of
bel Nynke (06-11413031) of Caroline (06-45598086).

Half september worden al onze bevindingen tentoongesteld met een
wandelroute door de Vlietzone.
De opening is op zondag 18 september.

Donderdag 2 juni
10 uur Eillartstraat
verder deze dag staan wij in de Indische buurt.

vlvb

groet, Caroline en Nynke