Twitter Facebook


Op zaterdag 15 september wordt de ‘Dag van de wijkaanpak’ gehouden.

8 september 2012

Deze feestelijke dag staat helemaal in het teken van de verbeteringen
die er in uw wijk plaats gaan vinden. Vlietzône is namelijk, samen met vijf
andere wijken, één van de wijken in Leeuwarden waar de komende tijd
veel gaat gebeuren.

Gemeente Leeuwarden WoonFriesland en Elkien zijn samen met de
wijkbewoners al druk bezig om de buurt te verbeteren. Deze zaken staan in
allemaal in een wijkactieprogramma. Dit programma willen we op 15 september
graag aan u laten zien.

Als wijkbewoner weet u natuurlijk zelf het beste waar de wijk behoefte aan heeft.
Daarom vragen wij u om uw ideeën op deze dag aan ons te vertellen. Alleen
als we weten wat jullie (grote of kleine) wensen zijn kunnen we dit meenemen in
onze plannen. Het is dus belangrijk om uw stem te laten horen!

De dag duurt van 10:30 tot 13:00 uur. Het verzamelpunt is MFC De
Verbinding, Zuidvliet 620.
U kunt veel te weten komen over de aanpak van uw wijk, maar het wordt vooral
ook een leuke dag met verschillende activiteiten voor jong en oud! Zoals een
rommelmarkt, sport- en spelactiviteiten voor kinderen en de opening van de
speeltuin in het Bennerpark.

Kom dus ook gezellig langs, geniet van de activiteiten en laat uw stem horen…