Twitter Facebook


Zaterdag 13 juni STADSWANDELING OUD OOST

2 juni 2015

Wandeling langs bijzondere plekken in de wijken Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek onder leiding van twee deskundige gidsen. Jaap Balk weet veel van de (verdwenen) Linneausbuurt en de omgeving van het Cambuurstadion. Eddie Sikma is opgegroeid aan het Cambuursterpad en kan daar prachtig over vertellen.
Plaats: Buurthuis Cambuursterhoek (Boerhaavestraat 44). Aanvang 14:00 uur. Organisatie: Wijkpanel Tjerk Hiddes-Cambuursterhoek en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en wijkpanel. Duur: ongeveer 2 uur. Kosten: €2,00 p.p. Maximaal 40 deelnemers. Opgave wenselijk (via historischcentrum@leeuwarden.nl)

Cambuurplein     005
[bijschrift foto’s: Luchtfoto van het Cambuurstadion e.o. 2005, HCL/Paul Jansen]

1406_HCL_BK_OM_OUDOOST_03-1
[‘Voetstappen door Oud-Oost’ met een afbeelding van de Auke Stellingwerfstraat uit de jaren 1930]

Meer informatie:

In de reeks gedrukte Leeuwarder stadswandelingen is vorig jaar het 17de deeltje ‘Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek’ verschenen. Het gidsje maakt de opmerkzame wandelaar deelgenoot van allerlei wetenswaardigheden in een deel van de stadswijk welke doorgaans wordt aangeduid als ‘Oud-Oost’. Het merendeel van de teksten is geschreven door Walter Kromhout. Het officiële eerste exemplaar is tijdens een avond van het wijkpanel in het Cambuurstadion overhandigd aan wethouder Henk Deinum, net als zijn collega Ekhart oud bewoner van Oud-Oost. Het gidsje is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Wijkpanel Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek het Historisch Centrum Leeuwarden. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door Wijkzaken van de gemeente Leeuwarden. De wandelgids is – net als de 16 voorafgaande deeltjes – te koop in de winkel van het Historisch Centrum Leeuwarden. Een logisch vervolg op het verschijnen van het boekje is het lopen van de route met een gids.

Het gebied van Oud-Oost wordt omsloten door Groningerstraatweg, Archipelweg, Insulindestraat, De Ruyterweg, Bleeklaan en stukjes Cambuursterpad en stadsgracht (Oostersingel). Soms is de grens wat kunstmatig, zoals bij de Indische buurt en de Zeeheldenbuurt. De meest kernachtige aanduiding voor de wijk is Tjerk Hiddes-Cambuursterhoek. Een veelzijdige wijk, voor een groot deel uit de eerste helft van de twintigste eeuw, maar ook met nieuwbouw en vernieuwbouw, met arbeiderswoningen en herenhuizen. Een wijk met buurtjes: De Driehoek, De Kleine Driehoek, De Oude Weide, Kalverstraten, Zamenhof, Metamorfose en Sportpark. En ook een bloeiende wijk met winkels, scholen, kantoren, een park en zelfs een voetbalstadion.