Twitter Facebook


Wijk- en dorp-enquête stelt vragen aan 12.000 Leeuwarders

5 december 2012

Twaalfduizend willekeurig gekozen Leeuwarders vinden de komende week een brief van burgemeester Ferd Crone op de mat. Hij ze vraagt ze in die brief om de Wijk- en dorp-enquête 2012 in te vullen. Dat is niet zó maar even een vraag, want de enquête telt vierentachtig vragen. Deze gaan over sport, de gezinssituatie, opleiding, werk, contacten in de buurt, vrije tijd, wonen, voorzieningen, de sfeer in de wijk, verhuisplannen, het komt allemaal aan de orde.

De gemeente wil graag voor elke wijk zoveel mogelijk maatwerk leveren. Om dat te kunnen doen zijn de antwoorden van al die duizenden Leeuwarders onmisbaar. Bovendien wordt dezelfde enquête om de twee jaar gehouden zodat ook ontwikkelingen zichtbaar worden. De uitkomsten zijn niet alleen van belang voor de gemeente. Ook corporaties, buurtverenigingen, wijkpanels en welzijnsorganisaties gebruiken ze.

U kunt de vragenlijst schriftelijk invullen, maar het kan ook gemakkelijk via internet. Hoe dat gaat staat in de brief. En in het voorjaar kan iedere Leeuwarder op internet (www.leeuwarden.nl) kijken hoe het er met zijn of haar wijk voor staat.

Kortom: krijgt ú zo’n brief van de burgemeester, vul dan de vragenlijst in. U helpt uw wijk, dorp en de stad ermee!  Bovendien krijgt uw wijk- of dorp-organisatie, waar de respons ten opzichte van de vorige keer het meest gestegen is een cheque van €500.

Sociale Index gemeente Leeuwarden 2010 (klik op figuur voor vergroting)

soc_index_gemlwd_2010_big