Twitter Facebook


Wij hebben u nodig!

13 juni 2020

Denkt u mee?
Dat er zaken aangepakt moeten worden in onze prachtige wijk is inmiddels bekend. Het Plan van Aanpak Vlietzone is in mei goedgekeurd door de gemeenteraad. Hieruit voortkomend vraagt de gemeente aan buurtbewoners om een wijkvisie te schrijven, voor de lange termijn. Hoe zien wij als buurtbewoners Vlietzone over 10 jaar en waarom? Het ‘hoe’, is iets wat niet in een wijkvisie hoort, maar wel het uiteindelijke beeld waar we naartoe willen werken.
Stichting Vlietvaardig en Wijkpanel Vlietzone zijn partijen die al hebben aangegeven hierin mee willen denken. Maar natuurlijk ziet de gemeente graag meer buurtbewoners participeren. Hoe de totstandkoming én vorm van de wijkvisie eruit gaat zien is nog niet bekend. Wilt u meedenken over deze wijkvisie? Dan mag u een mail sturen naar info@vliet-zone.nl of info@vlietvaardig.nl
We hopen na de zomer actief aan de slag te kunnen gaan om zo tot een wijkvisie te komen van ons allemaal!

Groetjes, Esther voorzitter wijkpanel vlietzone