Twitter Facebook


Uitkomsten raadsvergadering Vlietzone.

6 december 2019

Hierbij de uitkomsten van de raadsvergadering.

Om te beginnen is afgesproken dat er voor 1 maart 2020 een plan van aanpak komt. Daarin komen “oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken”. Dat wordt een brede aanpak op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, jeugdhulp, Wmo, openbare orde en handhaving. Daarbij kunnen bijzondere maatregelen worden genomen. De raad wil dat de bewoners en belanghebbenden in de Vlietzone bij de uitwerking van het plan van aanpak worden betrokken.

· Verder wil de raad graag een verhuurdersvergunning invoeren zoals die in Groningen geldt. Daarvoor is eerst overleg nodig met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De raad hoopt dat “een vergunningsstelsel voor particuliere verhuurders een scheiding kan aanbrengen tussen malafide verhuurders en verhuurders die zorgen voor goede huisvesting.”

· Op de derde plaats wil de raad dat een balans wordt gevonden “tussen goede, effectieve opvang en huisvesting van ‘kwetsbare groepen’ enerzijds en anderzijds een houdbare situatie voor de buurt, wijk of dorp waarin deze opvang is gevestigd.” Dat geldt niet alleen voor de Vlietzone, maar voor de hele gemeente. Dit plan komt aan de orde nadat de eerste twee punten in maart met de raad zijn besproken.