Twitter Facebook


Omgevingsoverleg overlast gebied Vlietzone

10 november 2019

Op 18 november is er weer een overleg. Hierbij wordt ook strong id uitgenodigd. Het is in het wijkgebouw Welgelegen om 19.30. Notulen en agenda zijn op te vragen bij info@vliet-zone.nl