Twitter Facebook


Mens en Bij in Leeuwarden

15 juli 2013

Vijf studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein doen een afstudeeropdracht omtrent de bijen stand in de gemeente Leeuwarden. Dit project, het Bijenproject Leeuwarden, loopt van februari dit jaar tot september, in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Gedurende dit project voeren zij een vijftal onderzoeken uit in Leeuwarden om een zo gedetailleerd mogelijke kaart te creëren waarop alle resultaten zijn uitgewerkt.

Zij hebben een enquête ontwikkeld om de kennis, de houding en het gedrag van de inwoners van de gemeente ten opzichte van bijen te toetsen. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5-10 minuten in beslag, en is gericht op bijen en de eigen achtertuin.

Er worden een aantal vragen en stellingen omtrent bijen aan u voorgelegd. Het in vullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
De enquête is te vinden via de volgende link: http://www.thesistools.com/web/?id=358629
Voor meer informatie over ons project kunt u onder andere terecht op: http://www.leeuwarden.nl/artikel/2013/studentenproject-om-bijen-te-helpen
Deze enquête is opgesteld door het Bijenproject Leeuwarden.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Bijenproject Leeuwarden
Student Wildlife Management
Van Hall Larenstein Hogeschool
Leeuwarden