Twitter Facebook


Samen werken aan de toekomst van de Vlietzone

31 januari 2021

De Vlietzone heeft jou nodig. Praat mee en werk mee aan het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. We hebben je input nodig, zodat we samen weer fijn kunnen wonen, leven en werken in de Vlietzone.

Vlietzone is in beeld

We zijn allemaal bekend met de problemen die onze wijk kent. Het grote aantal verwaarloosde panden, veelal in het bezit van huisjesmelkers. De vele zorgaanbieders en kwetsbare jongeren die in de wijk wonen. Overlast en drugshandel. De balans in de wijk is verstoord. 

Gemeente, wijkpanel en stichting Vlietvaardig zijn het eens, dat dit anders kan, dit kan beter. Daarom zetten wij ons in om, samen met de bewoners en andere belanghebbenden, met een plan te komen om van de Vlietzone weer een leefbare wijk te maken. En daar hebben we jou bij nodig!

Meld je aan voor 15, 17, 19 februari 2021

Meld je aan via info@vliet-zone.nl