Twitter Facebook


Is uw administratie een chaos? We helpen u graag!

10 november 2012

Is uw administratie een chaos? Moet u voor instanties brieven
aanleveren, maar bent u ze elke keer kwijt? Weet u niet hoeveel
schulden u heeft, omdat u zoveel brieven ontvangt?

Kom langs bij MFC Zuidvliet! Elke maandagochtend van 10.00
uur tot 12.00 uur zijn er medewerkers van Wijkteam Oud Oost en
het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden)
aanwezig om aan u de ‘Sorteermethode’ uit te leggen.

Neem al uw papieren mee, zoals loonstrookjes, brieven over uw
betalingen, schulden, bankafschriften, pensioen, belastingbrieven,
verzekeringen, etc.
Neem daarnaast ook een ordner mee waar de papieren in
gesorteerd kunnen worden.

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u samen met
wijkbewoners werken aan het op orde krijgen van uw administratie.
Ook informeren wij u over de mogelijkheden over het aanvragen
van extra inkomsten, zoals minimaregelingen en toeslagen.

Het doel van de werkgroep is om zelf aan de slag te gaan en zelf
weer grip te krijgen op de stapel papieren.

Voor vragen kunt u bellen met 058-2348400 en vragen naar
Finnerieke Bijma

Kosten: eenmalig €1,- voor het aanschaffen van
“De Sortheermethode”

Werkgroep Administratie