Twitter Facebook


Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Balistraten en omgeving

30 mei 2016

Van 26 mei 2016 tot en met 6 juli 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Balistraten en omgeving met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied wordt door de noordzijde begrensd door de Insulindestraat, aan de oostzijde door de 2e Delidwarsstraat (beide zijden), aan de westzijde door de Lombokstraat (beide zijden) en door de zuidzijde aan de Balistraat (beide zijden) en de Delistraat.

 

Herontwikkeling Balistraten en omgeving

In de Oost-Indische buurt (Balistraten en omgeving) staan momenteel 225 vooroorlogse woningen in de huursector, waarvan 74 appartementen uit 1939 langs de Insulindestraat en 151 grondgebonden woningen uit 1926 in het daarachter liggende gebied. Uit onderzoek is gebleken dat de woon- en bouwtechnische kwaliteit niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en dat renovatie geen haalbare optie is. Woningcorporatie Elkien heeft dan ook besloten om de woningen te vernieuwen. Met dit plan wordt de bouw van maximaal 125 grondgebonden woningen en maximaal 85 gestapelde woningen mogelijk gemaakt.

 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure
 • via de websites:
 • ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.04015BP00-VO01
 • https://www.leeuwarden.nl/nl/inzien-ruimtelijke-plannen-procedure

 

Inloopavond

In het kader van de inspraak zal er op 8 juni 2016 een inloopavond worden gehouden in Buurthuis Welgelegen, Willem Loréstraat 36-38 te Leeuwarden. De inloopavond vindt plaats van 19:00 tot 20:30 uur. U kunt hier het voorontwerpbestemmingsplan inzien en eventuele vragen stellen.

 

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen ingezetenen en belanghebbenden reageren. Dit kan schriftelijk of mondeling. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Het college van burgemeester en wethouders kan deze punten dan afwegen en meenemen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

 • schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

Vermeld in uw brief:

 • inspraak voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Balistraten en omgeving
 • waarom u een reactie indient
 • de datum
 • uw naam en adres
 • uw handtekening
 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00 – 17.00 uur).