Twitter Facebook


Informatie open podium 30 oktober

22 oktober 2019

Onderwerp: Uitnodiging Open Podium 30 oktober over de Vlietzone

Beste genodigde,
De gemeenteraad van Leeuwarden wil op woensdagavond 30 oktober tijdens een Open Podium met u praten over de actuele problemen in de Vlietzone. Deze openbare bijeenkomst is in de Businessclub van het Cambuurstadion en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur; dan staat koffie en thee voor u klaar.

Waar gaat het over?
De raad wil zoveel mogelijk informatie ophalen over de problemen die spelen in de Vlietzone. In het eerste deel van de avond zullen we spreken over zaken als overlast, veiligheid en openbare orde. Na een pauze richten we ons op de opvang en zorg voor jongeren en andere inwoners van de gemeente in de Vlietzone.

In gesprek, niet in debat
De bedoeling van het Open Podium is dat u uw mening en uw ideeën kunt meegeven aan de raad. Ook zullen raadsleden u vragen willen stellen. Het is uitdrukkelijk geen discussieavond of politiek debat.
Midden in de ruimte worden tafels en stoelen in vergaderopstelling neergezet; daaraan gaat u in gesprek met de woordvoerders van de verschillende politieke partijen. Afhankelijk van het aantal deelnemers houden we meerdere gespreksrondes. Het gesprek wordt steeds centraal gevoerd o.l.v. een raadslid als voorzitter. Het publiek zit aan weerskanten van de vergadertafels.

Meepraten?
Wilt u deelnemen aan het gesprek? Dan moet u zich aanmelden bij de griffie, per mail: griffie@leeuwarden.nl. Het zou fijn zijn als u dat doet vóór maandagmiddag 28 oktober 12.00 uur.
Een andere mogelijkheid is om uw opvattingen per mail aan de raadsleden te sturen. Ook dat kan via griffie@leeuwarden.nl Wij zetten uw schrijven dan in de online kalender van de gemeenteraad; daar vindt u ook de stukken die de aanleiding vormen voor dit Open Podium.
Vanzelfsprekend kunt u de vergadering ook bijwonen op de publieke tribune. Dan kunt u niet ‘inspreken’ of meepraten.

In het openbaar
Van het Open Podium wordt een beeldverslag opgenomen dat online wordt gepubliceerd; ook is het de bedoeling dat de bijeenkomst via een livestream op internet te volgen zal zijn. Wij zetten na aanmelding een naambordje voor u klaar. Uw naam zal ook door de voorzitter en mogelijk door andere raadsleden worden genoemd en u kunt in beeld komen.

Met vriendelijke groet,
Raadsgriffie Leeuwarden