Twitter Facebook


Geluidsoverlast FrieslandCampina Vlietzone

6 januari 2017

Vandaag ontving het wijkpanel het volgende schrijven:

Geachte heer, mevrouw,

Mede in verband met meldingen van geluidsoverlast heeft FrieslandCampina besloten om vanaf vrijdag 6 januari 22.00 uur de productie stop te zetten van dat onderdeel van de fabriek in Leeuwarden welke sinds 20 december jl. de geluidsoverlast veroorzaakt.

FrieslandCampina doet er ondertussen alles aan om de overlast definitief op te lossen en heeft er alle vertrouwen in dat het bedrijfsonderdeel vrijdag 20 januari weer zonder geluidshinder kan worden opgestart.

Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met onze informatielijn: 058-2992211. Daar worden uw gegevens genoteerd, zodat wij u terug kunnen bellen.

Met vriendelijke groet,
FrieslandCampina Leeuwarden
Afdeling Communicatie