Twitter Facebook


Feestelijke oplevering project Kijk in Wijk

24 mei 2011

Op woensdag 15 juni om 16.00 uur zal door wethouder Henk Deinum als afsluiting van het project Kijk in de Wijk feestelijk worden opgeleverd 9 kunstwerken op beide zijden van het vliet.

Het project Kijk in de wijk bestaat uit een aantal “landmarks”, geplaatst op het Noord en ZuidVliet. Deze landmarks zijn stevige houten palen in de vorm van een dukdalf. Nu is het al jaren geleden dat er schepen door het vliet voeren maar deze dukdalven verwijzen naar het scheepvaart historische karakter van het vliet en NU op het vliet naar de aanpalende wijken. Elk van deze wijk heeft zijn eigen naam en historie zoals: schilders, koloniale gebiedsdelen en roemruchte zeehelden. De vier wijken in de vlietzone hebben zo ieder hun eigen karakter waardoor deze soms meer op een buurtschap lijken. In deze buurschappen zijn vaak schitterende pareltjes van huizen of gebiedjes te vinden waar je door middel van de dukdalven op het vliet op gewezen word. De dukdalven bevatten een foto in de vorm van een sleutelgat waardoor je naar die wijk kijkt. Bovenop staat een symbool als logo voor de wijk. Dit symbool (bedacht door de kinderen van de basisscholen) is een verwijzing naar de naam van de wijk. Kunstenaar Ger de Wilde heeft het project verder vorm gegeven en gemaakt. Dit project is nog een van de activiteiten van het DOEN project van de gemeente Leeuwarden. Het project heeft helaas de nodige vertragingen gehad maar door de onvermoeibare inzet van alle betrokkenen kan nu de feestelijk oplevering plaatsvinden.

De start van de opening is bij De Vlietsterbrug. Hier zal de sleutel voor de dukdalven symbolisch aan de wedhouder worden overhandigd. Het buurtkoor zal bij de opening een aantal liederen uit de Aupair parade zingen. Deze parade, ooit gespeeld in Tryater, wordt door buurtbewoners gezongen. Verder zal het Vlietlied gezongen worden over de roemruchte geschiedenis van het vliet en zijn bewoners. Tijden de opening zullen enkele beroemde vlietster acte de pressante geven en zich mengen onder het publiek.

Wij nodigen dan ook iedere vlietster en zijn buurschapbewoners van harte uit bij deze feestelijke oplevering aanwezig te zijn.