Twitter Facebook


Enquete omgevingsvisie

13 december 2019

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet gaat de gemeente Leeuwarden een omgevingsvisie opstellen. Er is als voorbereiding op de omgevingsvisie al nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen. Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken of er aanvullend onderwerpen of thema’s zijn die opgenomen moeten worden in de visie. Maar ook door een brede enquete willen we zoveel mogelijk input ophalen.

Aan u de vraag om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen.

Link is https://survey.enalyzer.com/survey?sessionid=96f1fc76-bddf-499f-95dc-3833a92f29c2