Twitter Facebook


Succes voor Vlietvaardig in de Vlietzone

27 juli 2022

De aanhouder wint. In 2021 heeft Vlietvaardig namens de bewoners van de wijk het Manifest voor de Vlietzone aan de wethouder overhandigd. Veel initiatieven zijn nog in een voorbereidende fase, zoals de buurtregisseur, water terug in het Vliet ed. Maar andere ideeën hebben al hun uitwerking gevonden. Zo wordt er meer gehandhaafd en opgetreden bij overlast, komt Omrin sneller zwerfvuil ophalen en wordt er geen toestemming meer gegeven voor het opsplitsen van panden in (te) kleine wooneenheden. Maar duidelijk is, er is nog een weg te gaan. Zeker als het om vergroening van de wijk gaat. 
Een nieuw succesje is de komst van 100 tot 130 bomen uit het BOSK-project. Tijdelijk weliswaar, maar we kunnen daarmee zichtbaar maken hoe Het Vliet er anders uit kan zien en ervaren kan worden. Het liefst hadden we de bomen gelijk als verkeersremmers ingezet, maar dat blijkt vanuit veiligheidsoverwegingen voorlopig niet haalbaar. Ze komen op de brede trottoirgedeeltes en op loze plekken tussen de parkeervakken. Er is een globaal plan, maar op het moment van plaatsen wordt natuurlijk steeds gelet op veiligheid en toegankelijkheid van woningen en bedrijven aan Het Vliet.
Naast dit project heeft Vlietvaardig een wensenlijst neergelegd bij de gemeente voor plaatsen waar vergroening mogelijk is. Het gaat om ruim twintig locaties in de Vlietzone waar nieuw aangeplant zou kunnen worden of herplanting zou moeten plaatsvinden.
Vlietvaardig hoopt met deze acties weer een -zij het bescheiden- bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze wijk.