Twitter Facebook


Bewoners Leeuwarder wijken beloond met wijkwaardebon

18 januari 2012
Wethouder Andries Ekhart reikte dinsdagavond 17 januari wijkwaardebonnen uit aan de indieners van ideeën binnen het project Wijkidee.

ekh_bew_wrdbn_

Wijkwaardebonnen
Bewoners van drie Leeuwarder wijken hebben voor dit project ideeën ingediend die de sociale contacten in de wijken stimuleren en zo de leefbaarheid verbeteren. De ideeën worden verzilverd met wijkwaardebonnen en bewoners blijven betrokken bij de uitvoering.

Twaalf bewonersinitiatieven
Op de bijeenkomst hebben twaalf bewonersinitiatieven uit de wijken Vlietzone, Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek en de Schepenbuurt een wijkwaardebon ontvangen. Met deze wijkwaardebon kunnen de bewoners samen met hun buurtgenoten starten met de verdere uitwerking van hun wijkidee.

Adviesplatform
Voordat bewoners in aanmerking komen voor een wijkwaardebon, worden de ideeën beoordeeld door het Adviesplatform. Het platform (bestaande uit vertegenwoordigers van de wijkpanels) heeft de voorstellen beoordeeld op haalbaarheid en gekeken of ze passen binnen het gemeentelijk beleid. Voor de beoordeling van de ideeën heeft het Adviesplatform criteria opgesteld. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor het beschikbare budget per wijk, is dat het bewonersinitiatief kan rekenen op draagvlak in de buurt.

Bron: http://www.leeuwarden.nl/artikel/2012/bewoners-leeuwarder-wijken-beloond-met-wijkwaardebon