Twitter Facebook


Baggeren nieuwe kanaal

23 februari 2023

Beste bewoner(s),
Wij werken aan een betere doorvaart. Van 13 maart tot 30 juni baggeren wij het Nieuwe kanaal en een deel van de Ooster- en Zuidergracht. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk gaat deze baggerwerkzaamheden uitvoeren. In deze brief leest u meer over de uitvoering en planning.
Afbeelding 1: Te baggeren vaarwater (groen). Het gaat om het Nieuwe kanaal tussen 1e en 2e kanaalsbrug en een stukje Zuider- en Oosterstadsgracht
Verkeershinder 1e Kanaalsbrug
De 1e Kanaalsbrug (fietsbrug) is van 3 april tot 14 april, van 9-16 uur gestremd voor fietsers en voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid via de Blokhuispoortbrug. De omleiding wordt met borden aangegeven.
Verkeershinder 2e kanaalsbrug
De 2e Kanaalsbrug ligt in de buurt van Koopmans meelfabriek. Deze brug zal vaker open staan om de baggerspecie af te voeren.
Uitvoering
Het baggeren gebeurt geheel vanaf het water. Wij verwachten dat u weinig zal merken van de baggerwerkzaamheden zelf. Een kraan op een ponton haalt de bagger uit de watergang en laadt deze in een schip. Deze schepen varen naar de Koopmans meelfabriek, waar de bagger wordt overgeslagen in een groot schip. Deze vaart de bagger naar het Ketelmeer voor verwerking in het baggerdepot.


Vragen?
Heeft u vragen over deze brief of de baggerwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Sipke Koopmans. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 43 72 53 41.